Remedial Massage

0599-852880

behandeling

Over het algemeen ontstaan (pijn)klachten door een disbalans die door overbelasting is ontstaan. Spieren kunnen aangespannen (verkort) of uitgerekt zijn. Deze disbalans veroorzaakt uiteenlopende (pijn)klachten. Zonder hier aandacht aan te schenken kunnen deze (pijn)klachten in de loop van de tijd verergeren.

Bij het aangaan van een behandelrelatie vindt er eerst een uitgebreide intake plaats. Voor deze intake dient u een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst heeft als doel duidelijkheid te verkrijgen over de klacht en de eventuele aandoening.

De ingevulde vragenlijst wordt met u besproken en aan de hand daarvan wordt er een plan van aanpak gemaakt. Aansluitend vind de massagebehandeling plaats.

Alle door u verstrekte informatie zal uitsluitend worden gebruikt door mij als natuurgeneeskundig therapeut. Zonder uw toestemming zal er geen informatie aan derden worden verstrekt.